TU-VAL d.o.o., Ljubljanska 84, 1230 Domžale, DOSTAVA: Breznikova 26, 1230 Domžale Tel: +386 1 721 21 23 , Telefaks: +386 1 721 27 46

SIQ

Politika kvalitete

Certifikat - ISO kakovost

Vlasnici i vodstvo poduzeća odlučilo je voditi takvu poslovnu politiku i takav sistem vođenja kvalitete, koji omogućavaju dugoročnu poslovnu uspješnost na tržištu, a time i sigurnost za korisnike, vlasnike i zaposlenike.
Vodstvo se obvezalo trajno voditi politiku kvalitete koja omogućuje:
- stalno osposobljavanje zaposlenika i vodstva unutar poduzeća i pri vanjskim institucijama, s ciljem postizanja planiranih standarda kvalitete i poslovne uspješnosti.
- osiguravanje minimuma svih izvora koji utječu na kvalitetu proizvoda (usluge).
- uspostavljanje takvog organizacijskog okvira koji omogućuje neometan rad zaposlenika na postizanju ciljeva.
- uspostavljanje takvog protoka znanja i informacija, da svaki pojedinac pridonosi postizanju postavljenih ciljeva kvalitete i poslovne uspješnosti.
- pripremu i dopunjavanje sustava dokumentiranja koji precizno definira zadaće i doprinos pojedinca (uvid u zakonodavstvo, regulativu, poznavanje internog zakonodavstva, uključivanje u planiranje i provođenje sustava vođenja kvalitete i poslovnih procesa)
– praćenje, mjerenje i analizu rada i doprinosa svakog pojedinca u ispunjavanju zahtjeva korisnika, vlasnika i zaposlenika.
- praćenje normi društvene odgovornosti.
- suzbijanje koruptivnih radnji, kako kod korisnika, tako i unutar poduzeća.
- zaposlenici su dužni poznavati načelo poslanstva društva, dugoročne ciljeve i planove te preko svog rada ta načela u cijelosti ostvarivati.
Vodstvo društva, s obzirom na politiku vođenja sustava kvalitete, osigurava da zaposlenici budu materijalno, moralno i disciplinski, preko internog zakonodavstva obvezni ispunjavati formalne zahtjeve standarda ISO 9001 u vezi s politikom vođenja kvalitete, kao i postizanja poslovnih rezultata, koji dugoročno osiguravaju zadržavanje i zadovoljstvo korisnika i drugih sudionika u procesima.
Politika kvalitete i uspješna poslovna politika najveća je obveza vodstva poduzeća, koje mora odgovarajućim organizacijskim potezima i osiguravanjem ljudskih i materijalnih resursa osigurati dugoročno uspješno poslovanje.

U Domžalama, 23. srpnja 2009.

Za upravu: Uroš Oven, direktor društva