TU-VAL d.o.o., Ljubljanska 84, 1230 Domžale, DOSTAVA: Breznikova 26, 1230 Domžale Tel: +386 1 721 21 23 , Telefaks: +386 1 721 27 46

SIQ

TU-VAL

U preduzeću TU-d.o.o. nam je još od 1991. godine zadovoljstvo tražiti pouzdana, jednostavna i efikasna rešenja za naše partnere.

Na slovenačkom tržištu zastupamo strana i domaća preduzeća na sledećim područjima:

Osiguravamo i servis za oruđe i opremu iz našeg programa.