TU-VAL d.o.o., Ljubljanska 84, 1230 Domžale, DOSTAVA: Breznikova 26, 1230 Domžale Tel: +386 1 721 21 23 , Telefaks: +386 1 721 27 46

SIQ

O preduzeću

Tu-val - officeTu-val d.o.o. Domžale je uspešno porodično preduzeće. Osnovano je 1991. godine i do danas je celo vreme odlično poslovalo i razvijalo se.

Glavna aktivnost preduzeća na slovenačkom tržištu je prodaja i distribucija tehničkih proizvoda potrebnih u metaloprerađivačkoj industriji, elektroindustriji i mašinstvu.

Preduzeće nudi:

 • Vijčane materijale po DIN standardu te po narudžbi
 • Tehniku pričvršćivanja te pneumatske alate
 • Opremu za autogeno i propansko zavarivanje, elektro zavarivanje i ostalu opremu za zavarivanje
 • Uređaje za odsisavanje za mesta zavarivanja i druge svrhe
 • Industrijsku pneumatiku
 • Servis i održavanje svih prodajnih artikala
 • Obrazovanja na području pneumatike
 • Savetovanje i razvoj na području upotrebe elemenata za pričvršćivanje i razvoja pneumatskih sistema

Preduzeće je čvrsto usidreno i na EU tržištima (Nemačka, Italija, Španija i VB) i SAD, a više od 60% svog prometa izvozi.

Na izvoznim tržištima preduzeće je uspešno u organizaciji proizvodnje stranih preduzeća u saradnji sa slovenačkim partnerima:

 • Tokarenje i glodanje po nacrtima za mašinsku i alatnu industriju
 • Sastavni delovi za pneumatske delove
 • Konačni proizvodi za pneumatiku - kompaktni cilindri, bezbatni cilindri, kuglični ventili, ISO ventili
 • Poluproizvodi za medicinske uređaje - montaža u antistatičkom prostoru da ne dođe do kontaminacije sastavnih delova

Kvalitetu potvrđujemo visokim standardom usluge i niskim cenama. Naš rad je uređen u skladu sa zahtevima standarda ISO 9001 : 2000.

Poslovanje s nama je POUZDANO, JEDNOSTAVNO, EFIKASNO