TU-VAL d.o.o., Ljubljanska 84, 1230 Domžale, DOSTAVA: Breznikova 26, 1230 Domžale Tel: +386 1 721 21 23 , Telefaks: +386 1 721 27 46

SIQ

Politika kvalitete

Certifikat - ISO kakovost

Vlasnici i vodstvo preduzeća su odlučili da vode takvu poslovnu politiku i kao povezan proces takav sistem upravljanja kvalitetom, koji omogućava dugoročnu poslovnu uspešnost na tržištu i posledično sigurnost za naručioce, vlasnike i zaposlene.
Vodstvo se obavezalo da trajno vodi politiku kvaliteta, koja omogućava:
- stalno obučavanje zaposlenih i vodstva unutar preduzeća te kod vanjskih institucija sa namerom dostizanja planiranih standarda kvaliteta i poslovne uspešnosti.
- osiguravati minimalni nivo svih izvora koji utiču na kvalitetu proizvoda (usluge).
- uspostavljen je takav organizacioni okvir koji omogućava nesmetano delovanje zaposlenih prema postizanju ciljeva.
- takav protok znanja i informacija da svaki pojedinac doprinosi postizanju postavljenih ciljeva kvalitete i poslovne uspešnosti.
- pripremi i dopunjava dokumentarni sistem koji nedvosmisleno opredeljuje zadatke i doprinos pojedinca (uvid u legislaturu, regulativu, poznavanje internih zakona, uključivanje u planiranje i izvođenje sistema upravljanja kvalitetom i poslovnih procesa)
- prati, meri i analizira delovanje i doprinos svakog pojedinca ispunjavanju zahteva stranki, vlasnika i zaposlenih.
- prihvatanje normi društvene odgovornosti.
- odbacuje koruptivne činove i kod stranki kao i unutar preduzeća.
- zaposleni su dužni poznavati princip misije društva, dugoročne ciljeve i planove te preko svog rada te principe u celosti ostvarivati.
Vodstvo društva u vezi sa politikom vođenja sistema kvalitete osigurava da su zaposleni materijalno, moralno i disciplinski preko interne legislature obavezani ispunjavanju formalnih zahteva standarda ISO 9001 u vezi sa politikom upravljanja kvalitetom, kao i postizanja poslovnih rezultata koji na dugi rok osiguravaju postojanje i zadovoljstvo stranki i drugih učesnika u procesima.
Politika kvalitete i uspešna poslovna politika je najviši zavet vodstva preduzeća, koje pomoću odgovarajućih organizacionih zahvata i osiguravanjem ljudskih i materijalnih resursa mora osigurati dugoročno uspešno poslovanje.

U Domžalama, 23. jula 2009. godine

Za vodstvo: Uroš Oven, direktor društva