TU-VAL d.o.o., Ljubljanska 84, 1230 Domžale, DOSTAVA: Breznikova 26, 1230 Domžale Tel: +386 1 721 21 23 , Telefaks: +386 1 721 27 46

SIQ

Sodelovanje z investitorji

Tu-val d.o.o. se že od leta 1991 uspešno dokazuje na trgu. V zadnjih letih smo zopet naredili razvojni korak naprej, kar po drugi strani zahteva izdatna finančna sredstva in vlaganje v kadre, tehnološko opremljenost, infrastrukturo in razvoj novih trgov. Zato nenehno iščemo ustrezne finančne vire.

Trenutno so v glavnem financiramo s pomočjo bank in lastne akumulacije kapitala. Vsa sredstva namenjamo za nove projekte ali za refinanciranje ob ugodnješih pogojih.