TU-VAL d.o.o., Ljubljanska 84, 1230 Domžale, DOSTAVA: Breznikova 26, 1230 Domžale Tel: +386 1 721 21 23 , Telefaks: +386 1 721 27 46

SIQ

Avtogeno in propansko varjenje

Postopki avtogenega varjenja zahtevajo gorilne pline in kisik. Potrebno je izbrati ustrezne nastavitve, gorilne pline in aparate. Pri plemenskem varjenju ali rezanju se uporabljata kisik in acetilen, ker je potreben hiter in natančen plamen. Pri lotanju, trdem ali mehkem, je potreben počasneje goreč plin, navadno propan v kombinaciji z zrakom. V okviru avtogene opreme Kayser so omogočene vse različne možnosti aparatov, nastavitev...