1. Sofinanciranje nastopa na sejmu InnoTrans 2022
V sklopu Javnega razpisa za sofinaciranje individualnih nastopov na mednarodnih sejmih v tujini v letih 2019-2022 je podjetje TU-VAL proizvodnja in trgovina d.o.o. pridobilo sredstva za sofinanciranje nastopa na sejmu InnoTrans 2022, ki bo potekal med 20.9 in 23.9 v Berlinu, Nemčija.

Namen operacije je izvedba digitalne transformacije podjetja TU-VAL d.o.o., in sicer izvedba ukrepov po posameznih ključnih področjih na podlagi digitalne strategije.


Operacija je bila za sofinanciranje izbrana na Javnem razpisu za sofinanciranje individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini v letih 2019-2022.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.


Več informacij o kohezijski politiki v Sloveniji: www.eu-skladi.si.
2. Javni razpis Spodbude za digitalno transformacijo MSP (P4D-C19)

V sklopu Javnega razpisa Spodbude za digitalno transformacijo MSP (P4D-C19) je podjetje TU-VAL proizvodnja in trgovina d.o.o. pridobilo sredstva za sofinanciranje operacije “Digitalna transformacija podjetja TU-VAL d.o.o.”.

Namen operacije je izvedba digitalne transformacije podjetja TU-VAL d.o.o., in sicer izvedba ukrepov po posameznih ključnih področjih na podlagi digitalne strategije.


Cilji operacije so:

 • dvig dodane vrednosti na zaposlenega,
 • izvedba digitalne transformacije v vsaj treh poslovnih funkcijah,
 • dvig digitalnih kompetenc vseh zaposlenih,
 • izboljšanje izkušnje kupca,
 • izvedba ukrepov za optimizacijo poslovanja oziroma nadgradnjo obstoječih poslovnih modelov,
 • spremenjena zavest o pomenu digitalizacije in digitalne transformacije v podjetju,
 • dvig kibernetske varnosti,
 • dvig števila predlogov za inovacije.


Skupna vrednost operacije: 169.773 EUR.

Operacijo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj v višini 100.000 EUR.

Več informacij o kohezijski politiki v Sloveniji: www.eu-skladi.si.

3. Javni razpis za vzpostavitev ali nadgradnjo elektronskega poslovanja v MSP - »E-POSLOVANJE 2019-2022«

V sklopu Javnega razpisa za vzpostavitev ali nadgradnjo elektronskega poslovanja v MSP v obdobju 2019–2022 »E-POSLOVANJE 2019–2022«, ki ga razpisuje Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije, je podjetje TU-VAL proizvodnja in trgovina d.o.o. pridobilo sredstva za sofinanciranje operacije “Vzpostavitev in nadgradnja e-poslovanja za tuje trge v podjetju Tu-Val d.o.o.”.

Namen operacije je z vzpostavitvijo novih in nadgradnjo obstoječih elektronskih kanalov poslovanja izboljšati položaj podjetja na trgu in dodatno povečati prodajo na tujih trgih.


Cilj operacije je z večjo digitalizacijo poslovanja povečati mednarodno konkurenčnost, izboljšati poslovne procese, pospešiti sodelovanje s poslovnimi partnerji v tujini ter pridobiti številne nove tuje poslovne partnerje.


Rezultati operacije:

 • digitalizacija nastopa na sejmu,
 • vzpostavljena spletna stran za tuje trge,
 • vzpostavljena spletna trgovina za tuje trge,
 • izdelan produktno-prodajni video,
 • krepitev kompetenc – usposabljanja.


Skupna vrednost operacije znaša 52.465,86 EUR, od tega je zaprošena višina subvencije 30.000,00 EUR. Trajala bo do avgusta 2020.


Operacijo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.


Več o evropski kohezijski politiki v Sloveniji na spletni strani: www.eu-skladi.si.