Pravila privatnosti

TU-VAL d.o.o. je obiteljska tvrtka koja poštuje privatnost svih dionika u poslovnim procesima. Tvrtka je jasno regulirala internim zakonodavstvom i uputama:

 • osnovu za prikupljanje osobnih podataka,
 • koje osobne podatke tvrtka prikuplja i koristi u skladu sa zakonom isključivo u poslovne svrhe,
 • pohranu osobnih podataka,
 • prava pojedinaca u vezi s osobnim podacima,
 • pravila za pristup prikupljenim osobnim podacima.

Na temelju internih pravila i zakonodavstva, zaštita privatnosti pojedinih dionika ključna je u svim poslovnim procesima koji na bilo koji način utječu na pojedinca ili. podatke o njemu koji mu mogu omogućiti identifikaciju.

Dobivanje osobnih podataka

Osobne podatke koje pohranjujemo i obrađujemo stekli smo i dobivamo:

1. Za zaposlenike

Podatke dobivamo osobno od zaposlenika i u mjeri u kojoj to zahtijeva zakon. Koriste se za ispunjavanje prava iz radnog odnosa. Ove informacije su:

 • ime i prezime,
 • adresa
 • porezni i EMŠO broj,
 • broj bankovnog računa,
 • podaci o djeci zbog osiguranja i poklona,
 • podaci o srodniku kojeg treba obavijestiti u slučaju nesreće
 • podaci o obrazovanju i osposobljavanju,
 • zaposlenih podaci o dopunskom mirovinskom osiguranju za zaposlenike,
 • informacije koje po zakonu moramo priopćiti državnim tijelima,
 • privatni telefonski broj.
2. Za poslovne partnere
 • javno dostupni izvori kao što su: mediji – tisak, RTV, društvene mreže, AJPES, IBON, PIRS, sudski registar itd.,
 • osobni posjeti potrošačima u komercijalne svrhe,
 • telefonski kontakti na temelju izravnih kontakata ili iz javno dostupnih izvora,
 • ugovorni odnosi,
 • putem posjeta naših kupaca i posjeta drugih nama.
O poslovnim partnerima – fizičkim kontaktnim osobama, pohranjujemo i obrađujemo sljedeće osobne podatke:
 • ime i prezime,
 • funkcija (zadatak),
 • telefon, telefax, email adresa
Ti se podaci koriste isključivo u komercijalne i marketinške svrhe. Na web stranici tvrtke pratimo agregatne podatke o posjetima našim web stranicama.

Podaci o fizičkim osobama (fizičke osobe) obrađuju se na temelju legitimnog interesa tvrtke. Kad interesi i osnovna prava pojedinca prevladaju nad zakonitim interesima poslovanja, to se u potpunosti uzima u obzir. Osobne podatke koristimo i u primjeni ISO 9001 procesa za određivanje zadovoljstva naših kupaca (razne vrste anketa).

Za slijedeću obradu osobnih podataka dobivamo pristanak pojedinaca:
 • e-vijesti o našim proizvodima i ostalim ponudama,
 • slanje ponuda.
Obrada osobnih podataka na temelju ugovornih odnosa
Osobne podatke prikupljamo, obrađujemo i pohranjujemo za realizaciju ugovornih obveza ili pripremu ugovora. Koriste se za:
 • pripremu i slanje ponuda,
 • pripremu ugovora,
 • rješavanje pritužbi,
 • dopremu ili prihvaćanje robe ili usluga,
 • dopremu trgovačke i tehničke dokumentacije,
 • uređenje tehničkih pitanja,
 • u drugim slučajevima proizašlim iz komercijalne aktivnosti TU-VAL-a


U gore navedenim slučajevima, osobni se podaci pohranjuju i obrađuju isključivo u sjedištu tvrtke i ne prenose se trećim osobama. Podugovarač za obrađivanje naših osobnih podataka je računovodstvena služba koja ima pristup potrebnim osobnim podacima zaposlenika za obračun plaća i druga pitanja iz područja radnog prava. Podaci se ne izvoze iz sjedišta tvrtke jer računovodstvena služba pruža svoje usluge u sjedištu tvrtke. Računovodstvena služba također ima pristup podacima o pojedinim odgovornim osobama u slučajevima opomena, sudskih postupaka i drugim oblicima zatvaranja financijskih pitanja. TU-VAL d.o.o. u potpunosti je odgovoran za osobne podatke kojima računovodstveni servis ima pristup.

Izjavljujemo da koristimo sve osobne podatke za vlastite aktivnosti i da smo za njih u potpunosti odgovorni. Ne prenosimo podatke trećim osobama koje za njih nisu ovlaštene i odgovorne. Državnim tijelima pružamo neke podatke određene zakonom.

Osobne podatke o zaposlenicima u papirnatom obliku štitimo i čuvamo u vatrootpornoj blagajni. Ostali osobni podaci pohranjuju se u baze podataka na računalu. Podaci se čuvaju u skladu s zakonskim rokovima ili sve dok imamo komercijalni interes. Na vaš pisani zahtjev, TU-VAL vam daje pravo na:
 • pristup vašim osobnim podacima koje obrađujemo (pružit ćemo vam obavijesti o tome koje podatke obrađujemo i u koje svrhe),
 • ispravak: svaki subjekt podataka koji su netočni ili nepotpuni ima pravo na trenutno ispravljanje na zahtjev,
 • brisanje: ako nema druge pravne osnove, imate pravo na svoj zahtjev za brisanje vaših osobnih podataka,
 • prigovor: imate pravo u bilo kojem trenutku prigovora za određene vrste osobnih podataka ili njihovog obrađivanja ako se ne obrađuju u skladu s pristankom ili na zakonit način,
 • ograničenje obrade vaših osobnih podataka u određene svrhe (odredite svrhe u kojima zabranjujete upotrebu vaših podataka),
 • prenosivost vaših osobnih podataka - odnosi se samo na podatke koje ste dali izravno. Mi vam predajemo podatke, a vi njima slobodno raspolažete i možete ih proslijediti bilo kome.

Svoje pravo na zaštitu i korištenje vaših osobnih podataka možete ostvariti izravno ili putem ovlaštene osobe u pisanom ili elektroničkom obliku. U interesu zaštite osobnih podataka, TU-VAL može zatražiti dodatne podatke i identifikaciju, ali može odbiti zahtjeve ako su neutemeljeni, prekomjerni ili protivni zakonskim propisima i politici zaštite podataka tvrtke. U slučaju neslaganja s našim postupcima na polju zaštite osobnih podataka, molimo kontaktirajte Povjerenika za informiranje. U skladu s Uredbom EU o zaštiti osobnih podataka, dokumentacija je usklađena i ažurirana u ožujku i travnju 2018. godine.

Što se tiče zaštite vaših osobnih podataka, možete nam se obratiti na slijedeće kontakte:
Telefonsko: 01 721 21 23
Telefaks: 01 721 27 46
Pismeno: TU-VAL d.o.o., Breznikova ulica 26, 1230 Domžale
El. pošta: tu-val@siol.net