Opći uvjeti prodaje

OPĆI UVJETI PRODAJE TU-VAL-a

1. Opći uvjeti prodaje primjenjuju se na sve kupce koji stupe u prodajni odnos s tvrtkom TU-VAL d.o.o., ukoliko u ugovoru nije drugačije ugovoreno.
Ovi opći uvjeti prodaje vrijede do opoziva.
Objavljivanjem na web stranici www.tu-val.si smatra se da su javno objavljene, a u eventualnim sudskim i drugim sporovima automatski se smatraju kao priznata od strane kupaca.

2. Narudžbe se moraju podnijeti u pisanom obliku (pošta, faks, e-pošta, SMS).
Ako se narudžba obrađuje istog dana kada je primljena, potvrda narudžbe nije potrebna.
Ako roba nije na zalihi, narudžba se kupcu potvrđuje najkasnije tri dana nakon primitka.
Rokovi isporuke na potvrdi narudžbe su indikativni, a odstupanja su moguća iz razloga izvan kontrole prodavatelja. Prodavač nije odgovoran za ta odstupanja.
Prodavatelj obavještava kupca o promjeni u vremenu isporuke kada sazna za promjene.

3. Ako prodavatelj primi telefonski ili usmeni nalog, mora ga potvrditi kupcu na propisanom obrascu. Tako potvrđena narudžba ima karakter ugovora sukladno Obligacijskom zakoniku.

3a. Potvrđena narudžba više se ne može poništiti, a to se posebno odnosi na robu namijenjenu samo određenom kupcu.
Za ostale otkaze narudžbi, kupac se treba dogovoriti izravno s komercijalistom. Trošak otkaza je 35% vrijednosti robe ili najmanje 30 eura po stornaciji.
Taj se trošak kupcu naplaćuje fakturom nakon otkazivanja narudžbe.

3b. Ponuda prodavatelja je obvezujuća. U razdoblju od podnošenja ponude do primitka narudžbe zadržavamo pravo prodaje zaliha. Vrijeme isporuke se zatim pregovara ponovo.

4. Ako nije drukčije dogovoreno, sve pošiljke se prodaju franko kupac, osim ako se radi o velikim pošiljkama (duljine veće od 2,40 m), volumenskim pošiljkama ili pošiljkama manje vrijednosti ali velike težine.
Temeljni kapital: 97.283,08 EUR, Ulazni broj: 11124700,
Standardna klasifikacija: 46.190, Id. br. za PDV: SI27440290, matični broj: 5468906,
IBAN NLB: SI56 0230 0001 9915 085, BKS: SI56 3500 1000 0004 180
VRIJEDE OPĆI UVJETI PRODAJE
U takvim slučajevima posebno se dogovaraju uvjeti isporuke ili prihvaćanja robe.
Za pošiljke čija je neto vrijednost manja od 60,00 EUR, kupac plaća prijevoz. U takvim slučajevima prodavatelj ima pravo naplatiti ne samo troškove prijevoza, već i troškove rukovanja u iznosu od 15,00 EUR.

4a. U principu, prodavač otprema cijelu narudžbu. U slučaju hitnosti i na zahtjev kupca, moguće su i djelomične pošiljke.

5. Općeniti rok plaćanja je 30 dana, ako ugovorom nije drugačije određeno.
Način plaćanja :
a). Na otvoreni račun dobavljamo klijentima koji imaju odgovarajuću kreditnu sposobnost i ne kasne sa plaćanjem, te su naši stalni partneri.
b). Plaćanje po predračunu – klijenti s kreditnom ocjenom 5 ili manjom; klijenti koji se povremeno pojavljuju; fizičke osobe i kupci koji to žele. Prilikom plaćanja predračunom priznajemo popust od 2%.
c). Gotovina uz dostavu – sve isporuke fizičkim osobama i isporuke manje od 60 EUR neto za nestalne kupce.
d). Plaćanje u gotovini moguće je na sjedištu tvrtke u skladu sa zakonom, ali ne prihvaćamo kreditne kartice.


6. U slučaju kašnjenja s plaćanjem, prodavatelj obavještava kupca u pisanom obliku i određuje rok za podmirenje obveza. U skladu s Pravilnikom o upravljanju potraživanjima tvrtke TU-VAL, prodavatelj podnosi pravne lijekove za povrat dugovanja bez novog upozorenja.

7. Klijent slaže osiguranje plaćanja s prodavateljem, kao i sve ostale uvjete prodaje.

7a. Prodavatelj sam odlučuje kada će zatražiti i prihvatiti izvršni nalog za osiguranje plaćanja.

8. Prodavatelj sam odlučuje kada će za kašnjenje u plaćanju zaračunati zakonske zatezne kamate.

9. Kupac mora obavijestiti sve moguće reklamacije u roku od osam dana od isporuke robe. Ako reklamacija nije zaprimljena u tom roku, smatra se da se na robu ne žali ni u količini, niti u pogledu isporuke, niti u pogledu kvalitete, a kupac nema pravo na povrat.
Ovaj rok za reklamaciju ne odnosi se na skrivene pogreške.
Zamjena pogrešno naručene robe mora biti dogovorena izravno s komercijalistom.
Temeljni kapital: 97.283,08 EUR, Ulazni broj: 11124700,
Standardna klasifikacija: 46.190, Id. br. za PDV: SI27440290, matični broj: 5468906,
IBAN NLB: SI56 0230 0001 9915 085, BKS: SI56 3500 1000 0004 180
VRIJEDE OPĆI UVJETI PRODAJE

10. Za alate iz našeg prodajnog programa opći jamstveni rok je 1 godina. Jamstvo se ne odnosi na potrošne dijelove (mlaznice, usnici, navojni trnovi itd.).

11. Rezervni dijelovi osiguravaju se u skladu s zakonskim obvezama. Servis se pruža u sjedištu tvrtke.

12. Cijene vrijede u skladu s ponudom, a ako potonje nema, cijene vrijede prema internom cjeniku dobavljača na dan narudžbe.

13. Prodavatelj zadržava pravo zatražiti od pojedinog kupca da bilježniku potvrdi pravo zadržavanja prava vlasništva nad isporučenom robom do potpune isplate robe u skladu s 520. čl. Obligacijskog zakonika.

14. Kataloška roba u skladu je sa DIN ili ISO standardom. Ako kupac želi imati potvrde za pojedinačnu robu, mora ih zatražiti ponudom, ili najkasnije prilikom narudžbe, ali uz dodatni trošak.

15. Ovi opći uvjeti obvezuju i kupca i prodavatelja. Izgovor nepoznavanja ovih općih uvjeta ne uzima se u obzir u sporovima jer se ovi uvjeti javno objavljuju.

16. Opuštanje odredaba ovih Općih uvjeta također predstavlja kršenje ugovora.

17. Hitna isporuka na zahtjev kupca vrši se po narudžbi i uz plaćanje dodatnih troškova.

Ovo se također primjenjuje u slučaju da kupac ne prihvati ugovornog prijevoznika prodavatelja.

18. Nakon primitka fizički oštećene ambalaže, kupac mora priložiti potpisano izvješće o reklamaciji i, ako je moguće, fotografiju tako da prodavač može zatražiti regres protiv prijevoznika.

19. Ovi opći uvjeti prodaje u potpunosti zamjenjuju uvjete prodaje od 16.6.1999.

20. Uvjeti prodaje stupaju na snagu odmah nakon objave na web stranici, a primjenjuju se od 01.01.2012 nadalje.