Politika zasebnosti

Politika zasebnosti

TU-VAL d.o.o. je družinsko podjetje, ki spoštuje zasebnost vseh deležnikov v poslovnih procesih. Družba ima z interno zakonodajo in navodili jasno regulirano:

 • podlago za zbiranje osebnih podatkov,
 • katere osebne podatke podjetje zbira in jih v skladu z zakonodajo uporablja izključno in samo v poslovne namene,
 • hrambo osebnih podatkov,
 • pravice posameznikov v zvezi z osebnimi podatki,
 • pravila za dostop do zbranih osebnih podatkov.

Na osnovi internih pravil in zakonodaje je varovanje zasebnosti posameznih deležnikov ključnega pomena pri vseh poslovnih procesih, ki se kakor koli dotikajo posameznika oz. podatkov o njem, ki lahko omogočijo njegovo identifikacijo.

Pridobivanje osebnih podatkov

Osebne podatke, ki jih hranimo in obdelujemo smo pridobivali in jih pridobivamo:

1. Za zaposlene

Podatke pridobimo osebno od zaposlenih in v obsegu, ki jih nalaga zakonodaja. Uporabljeni so za izpolnjevanje pravic, ki izhajajo iz delovnega razmerja. Ti podatki so:

 • ime in priimek,
 • naslov,
 • davčna in EMŠO številka,
 • številka bančnega računa,
 • podatki o otrocih, zaradi zavarovanj in obdarovanj,
 • podatek o svojcu, ki ga obveščamo v primeru nesreče
 • podatki o izobrazbi in izobraževanju,
 • podatki o dodatnem pokojninskem zavarovanju zaposlenih,
 • podatki, ki jih moramo po zakonu sporočati državnim organom,
 • zasebna telefonska številka.
2. Za poslovne partnerje
 • javno dostopnih virov kot so: sredstva javnega obveščanja – tisk, RTV, družabna omrežja, AJPES, IBON, PIRS, sodni register, itd.,
 • osebnih obiskov v komercialne namene pri potrošnikih,
 • telefonskih kontaktov na osnovi direktnih kontaktov ali iz javno dostopnih virov,
 • pogodbenih razmerij,
 • naslova obiskov naših kupcev in drugih pri nas.
O poslovnih partnerjih – fizičnih kontaktnih osebah hranimo in obdelujemo:
 • ime in priimek,
 • funkcija (zadolžitev),
 • telefon, telefax, elektronski naslov
Te podatke uporabljamo izključno v komercialne in marketinške namene. Na internetni strani družbe spremljamo agregatne podatke o obiskanosti naših internet strani.

Podatke o posameznikih (fizičnih osebah) obdelujemo na podlagi zakonitega interesa podjetja. Kadar nad poslovnimi zakonitimi interesi prevladajo interesi in temeljne pravice posameznika, je to v celoti upoštevano. Osebne podatke uporabimo tudi pri implementaciji procesov standarda ISO 9001 pri ugotavljanju zadovoljstva naših odjemalcev (različne vrste anketiranja).

Za naslednje obdelave osebnih podatkov pridobimo soglasje posameznika:
 • e-novice o naših produktih in ostali ponudbi,
 • pošiljanje ponudb.
Obdelava osebnih podatkov na podlagi pogodbenih razmerij
Osebne podatke pridobivamo, obdelujemo in hranimo za realizacijo pogodbenih obveznosti ali pripravo pogodb. Uporabljamo jih za:
 • pripravo in pošiljanje ponudb,
 • pripravo pogodb,
 • reševanje reklamacij,
 • dostavo ali prevzem blaga ali storitev,
 • dostavo komercialne in tehnične dokumentacije,
 • urejanje tehničnih zadev,
 • v drugih primerih, ki izhajajo iz komercialne dejavnosti družbe TU-VAL.


Osebni podatki v prej naštetih primerih se hranijo in obdelujejo izključno na sedežu podjetja in se ne posredujejo tretjim osebam. Podobdelovalec naših osebnih podatkov je računovodski servis, ki ima dostop do potrebnih osebnih podatkov zaposlenih zaradi obračuna plač in drugih zadev s področja delovnega prava. Podatki se ne iznašajo s sedeža podjetja, ker računovodski servis opravlja svoje storitve na sedežu podjetja. Računovodski servis ima dostop tudi do podatkov o posameznih odgovornih osebah v primerih opominov, sodnih izterjav in drugih oblikah zapiranja finančnih zadev. Za osebne podatke, do katerih ima dostop računovodski servis v celoti odgovarja TU-VAL d.o.o..

Izjavljamo, da vse osebne podatke uporabljamo za lastno dejavnost in v celoti zanje odgovarjamo. Podatkov ne posredujemo nikomur, ki zanje ni pooblaščen in odgovoren. Nekatere z zakonom določene podatke posredujemo državnim organom.

Osebne podatke o zaposlenih varujemo in hranimo v papirni obliki v ognjevarni blagajni. Ostale osebne podatke hranimo v bazah podatkov na računalniku. Podatke hranimo v skladu z zakonskimi roki ali dokler imamo komercialni interes.

Družba TU-VAL vam na vašo pisno zahtevo omogoča pravico:
 • dostopa do vaših osebnih podatkov, katere obdelujemo (posredovali vam bomo katere vaše podatke obdelujemo in v kakšen namen),
 • do popravka: vsak posameznik na katerega se osebni podatki nanašajo in so napačni ali pomanjkljivi, ima pravico do takojšnjega popravka na zahtevo,
 • do izbrisa: v kolikor ni druge zakonske osnove imate pravico na vašo zahtevo do izbrisa vaših osebnih podatkov,
 • do ugovora: v vsakem času imate pravico do ugovora za določene vrste osebnih podatkov ali njene obdelave, če ta ne teče v skladu s soglasjem ali zakonito,
 • do omejitve obdelave vaših osebnih podatkov za določene namene (navedete namene za katere prepovedujete uporabo vaših podatkov),
 • do prenosljivosti vaših osebnih podatkov - velja le za podatke, ki ste jih posredovali neposredno vi. Podatke predamo vam, vi pa z njimi prosto razpolagate in jih posredujete komurkoli.

Vaše pravice do varstva in uporabe vaših osebnih podatkov uveljavljate neposredno ali preko pooblaščenca v pisni ali elektronski obliki. Družba TU-VAL v interesu varovanja osebnih podatkov lahko zahteva dodatne podatke in identifikacijo, lahko pa zahtevke zavrača, če so neutemeljeni, pretirani ali v nasprotju z zakonodajo in politiko podjetja o varovanju podatkov. V primeru nestrinjanja z našimi dejanji na področju varstva osebnih podatkov se obrnite na Informacijskega pooblaščenca. V skladu z uredbo EU o varstvu osebnih podatkov je bila dokumentacija usklajena in ažurirana v mesecu marcu in aprilu 2018.

V zvezi z varovanjem vaših osebnih podatkov nas kontaktirate :
Telefonsko: 01 721 21 23
Telefaks: 01 721 27 46
Pisno: TU-VAL d.o.o., Breznikova ulica 26, 1230 Domžale
El. pošta: tu-val@siol.net